Well Done Fine dezinfekční prostředek na ruce 5 l

649 Kč
536,36 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava-Mar.Hory 35 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_706552

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Well Done Fine Sol je čistící prostředek s kombinovaným účinkem. Antiseptický ruční čistič.

Vlastnosti Fine Sol antiseptický prostředek:

  • Čistí a dezinfikuje ruce v jednom.
  • Eliminuje 99,9% bakterií.
  • Je vhodný pro použití v domácnosti a na pracovišti (potravinářství, kuchyně, pohostinství).
  • Antibakteriální spektrum - baktericid, fungicid, virucid.

Použití Well Done dezinfekce:

Do vlhkých dlaní dáme 5 ml přípravku (neředěného) a zpěníme. Po 1 minutě působení opláchneme tekoucí vodou a důkladně osušíme.

Upozornění k Fine Sol dezinfekční prostředek:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

GHS05
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.