Pojištění před poškozením a odcizením

Pojištění proti náhodnému poškození a odcizení

Hlavní přínosy pojištění proti náhodnému poškození a odcizení

  • Služba ochrany před poškozením a odcizením (nebo také náhodné poškození a odcizení) vám pomáha předejít neočekávaným výdajům za opravy či dokonce nákup nového zařízení místo původního nefunkčního či poškozeného.
  • Tento oblíbený produkt spolehlivě řeší pád, polití nebo odcizení atd. vše v rámci jediné služby.
  • Náhrada nákladů v případě náhodného poškození zařízení při pádu, nárazu, či mechanické poruše, které nejsou kryté běžnou zákonnou zárukou.
  • Mobily, tablety a další elektronika jsou lákavým cílem zlodějů. Díky tomuto produktu budete před takovou situací pojištěni.
  • Ochrana platí celosvětově, takže se vám škoda může stát třeba i v Austrálii. Není to problém.
  • Zhodnotíte cenu zařízení. Jelikož se smlouva uzavírá na zařízení a jeho sériové číslo, přechází i na případného nového majitele. Cena vašeho zařízení tím vzroste.