Sidolux Baltic Amber Multipurpose univerzální čistič, 500 ml

68 Kč
56,20 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_712208

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Sidolux Baltic Amber Multipurpose snadno odstraňuje všechny druhy každodenních nečistot ze všech omyvatelných povrchů. Odstraňuje stopy mýdla a  make-upu v koupelně, nečistoty po každodenním vaření v kuchyni, stopy tužek a  fix z nábytku. Speciálně vyvinutá receptura se stará o domov a zanechává jedinečnou jantarovou vůni.

Charakteristika Sidolux Baltic Amber Multipurpose univerzální čistič:

  • vhodný na většinu povrchů jako jsou např. dřevo, plast, mdf, lakované povrchy, nerez...
  • antistatické působení
  • zaceluje póry materiálů a zabraňuje usazování prachu díky patentované technologii Active Shield
  • zanechává luxusní vůni
  • není vhodný na surové dřevo

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.