Larrin čistič kuchyně, rozprašovač, 500 ml

56 Kč (2,1 €)
46,28 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 4 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_712100

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.