DENAS NA KOV-ZÁKLAD antikorozní barva na kov, 0110 šedá, 700 g

185 Kč
152,89 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava-Mar.Hory 1 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

 • Stav zboží: NOVÉ

  Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

 • Záruka: 24 měsíců
 • Kód: PG_340415

Fotografie produktů jsou ilustrační.

DENAS NA KOV-ZÁKLAD základní antikorozní ochrana železa, hliníku, mědi, pozinku. DENAS základní antikorozní barva na kov (dříve  DENAS ANTIKOR) je vodou ředitelná barva pro nové i renovační nátěry se zvýšenou korozní ochranou. Barva je vhodná k nátěrům ocelových, železných, hliníkových i čerstvě pozinkovaných konstrukcí a plechů, plechových střech, jejich klempířských prvků, zábradlí, plotů, sloupů a dalších kovových výrobků umístěných v exteriéru i interiéru. Je vhodná také na čerstvou měď. Vykazuje velmi rychlé zasychání, výbornou přilnavost na kovových podkladech, kryvost i zpracovatelnost.

 • do interiéru i exteriéru
 • na soudržnou rez
 • výborný rocliv
 • dokonale drží
 • zamíchejte a natírejte
 • na kovy, čersvý pozink, lehké kovy, brata, okapy, zábradlí

Barva má vynikající antikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemickou odolnost a dlouhou životnost. Barvu lze použít i na částečně zkorodovaný povrch. Jako vrchní nátěr doporučujeme použít DENAS UNIVERZÁL.

Obecné složení směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Pracovní postup DENAS KOV-ZÁKLAD:

Podklad musí být suchý a zbavený všech mechanických nečistot i mastnoty, zbytků nesoudržných a starých nátěrů. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1–2 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Pro vrchní nátěry doporučujeme použít vodou ředitelnou barvu DENAS UNIVERZÁL dostupnou v matném i lesklém pro vedení a široké škále odstínů. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušné vlhkosti do 70 %.

Vydatnost:
6 - 8 m² / kg na jednu vrstvu

Balení:
0,7 kg; 3 kg; 10 kg; 20 kg

Dřívější obchodní znažení:
Denas Antikor základní antikorozní barva na kov

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů, nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v  původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Hustota:

1,1–1,3 g/cm3 VOC: 0,03 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg ONL: 35–45 % obj. Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí. Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 39 g/l.