Cif Nerez čisticí sprej na rez a vodní kámen, 435 ml

57 Kč (2,1 €)
47,11 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 5 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_710026

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H290 - Může být korozivní pro kovy.
H301 - Toxický při požití.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.